Mest afvoeren met onze partners nabij De Krim

Logimest is een handelshuis in mineralen (mest), die zich onder andere bezighoudt met het mest afvoeren van veehouders uit de Achterhoek, Twente en de kop van Overijssel. Mest wordt afgenomen in de veehouderij, dit wordt verwerkt tot het optimale product gevormd is voor de akkerbouw. Logimest is een samenwerking tussen Baks Loonbedrijf, Eijsink-Ankersmid, Korenblek en Hulter (Bio Verwerker Anerveen). Deze bedrijven hebben een vaste klantenkring en jarenlange ervaring in de mestdistributie. Logimest maakt gebruik van de transportcapaciteit van haar aandeelhouders en heeft daarnaast langlopende afspraken met andere distributeurs. Door middel van deze nauwe samenwerkingen leveren wij vanuit De Krim op korte termijn hoogwaardige kwaliteit in de regio Noordoost-Nederland. Op het gebied van mestdistributie en als leverancier van meststoffen zijn wij je graag van dienst. Daarnaast is Logimest lid van Keurmest. Met Keurmest geeft Logimest aan dat Logimest volgens de regels mest transporteert. 

Ervaring met mest afvoeren en aanverwante zaken rondom De Krim

Wil je jouw mest ook laten afvoeren door een specialist in de buurt van De Krim? Of wil je een andere vorm van mestdistributie of mestafzet laten uitvoeren door een expert in De Krim? Dan zijn wij de aangewezen partij voor mestdistributie en het leveren van mest in geheel Noordoost-Nederland. Door een bundeling van kennis en capaciteit is Logimest in staat om aan al je eisen te voldoen. Daarmee nemen wij graag al jouw zorgen om mestafzet, van transport tot verwerking, uit handen.

 

Freddy De Boer Directie, Inkoop en planning
Gerhard Dunning Bemestingsadviseur
Freddy de Boer Verkoop
Bertus Hamberg Administratie