Zoeken naar meubels, nieuws etc

Logimest 12 10 2023 038
Mestverwerking

Elke veehouder in Nederland is verplicht een deel van zijn mestoverschot te laten verwerken. Wanneer er geen bedrijfsoverschot is, is het ook niet nodig om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen. De hoeveelheid mest die verwerkt moet worden verschilt per regio. De mestproductie wordt jaarlijks middels de Gecombineerde Opgave vastgesteld per bedrijf.

Logimest 12 10 2023 095

Om aan de verwerkingsplicht te voldoen zal er een deel van de mest naar een mestverwerker afgevoerd moeten worden. Dit betekent dat Logimest B.V. de mest bij uw bedrijf ophaalt en bij een verwerkingsinstallatie lost.

Er is een uitzondering als u een bedrijfsoverschot heeft en de mest niet naar een mestverwerker afvoert. Dan zult u VVO’s moeten kopen. Een VVO staat voor Vervangende Verwerkings Overeenkomst. U kunt VVO’s van een ander mestproducerend bedrijf overnemen. Wanneer deze veehouder meer mest heeft laten verwerken als dat het betreffende bedrijf verplicht is, kunt u een deel van de verwerkingsrechten overnemen.

Logimest B.V. bemiddelt ook tussen de veehouders. Neem snel contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Logimest 12 10 2023 044