Zoeken naar meubels, nieuws etc

Logimest 12 10 2023 079
Sterk in een snelle én correcte distributie van verschillende meststoffen 

Mesthandel

Logimest 12 10 2023 066

Logimest B.V. is gespecialiseerd in het verhandelen van diverse mestsoorten. Wij regelen voor veehouders de mestafzet en voorzien diverse akkerbouwers in voornamelijk Drenthe en Groningen van hun meststoffen. Ook regionale afnemers in de Achterhoek en Twente voorzien wij van mest met de juiste kwaliteit. U kunt bij ons terecht voor zowel vloeibare als stapelbare mest.

Voor alle mestsoorten kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan rundveemest, varkensmest, geitenmest en paardenmest. Ook leveren wij digestaat aan onze afnemers.

Wij werken uiteraard met de huidige wet- en regelgeving. Dat houdt in dat uw mest bemonsterd wordt met een automatische bemonsteringsinstallatie voorzien van AGR-GPS wanneer dit noodzakelijk is. Logimest B.V. is sterk in een snelle én correcte distributie van verschillende meststoffen door vraag en aanbod efficiënt en praktisch aan elkaar te koppelen.