Het bedrijfsoverschot is het verschil tussen de fosfaatproductie en de fosfaatplaatsingsruimte. De fosfaatproductie moet op dezelfde manier berekend worden als bij het stelsel van gebruiksnormen (forfaitair, stalbalans of BEX). 

Brief gericht aan fosfaatproducenten, kijk voor een vergrote versie rechts op deze pagina.

Brief gericht aan fosfaatproducenten, kijk voor een vergrote versie rechts op deze pagina.

Verwerkingspercentages:
Een bedrijf met een bedrijfsoverschot moet een percentage van dit bedrijfsoverschot verplicht laten verwerken. Deze verwerkingspercentages zijn afhankelijk van de regio. De regio’s zijn hetzelfde die gelden in het kader van de dierrechten. De verwerkingspercentages voor het jaar 2014 zijn als volgt:
– Regio Zuid: 50%
– Regio Oost: 30%
– Regio Overig: 10%

 

Wat geldt er voor uw bedrijf? Bel ons voor bedrijfsspecifieke informatie op 0575 – 553 843 of stuur een email naar info@logimest.nl.