De ideale combinatie van SAMENSTELLING, PRIJSSTELLING en GEWENSTE HOEVEELHEDEN MINERALEN in uw mestopslag.

In 2013 wordt de fosfaatgebruiksnorm met de Pw-waarde >55 -categorie Hoog- met 10 kilogram verlaagd naar 55 kilogram per hectare. Dit houdt in dat uw fosfaat – stikstofverhouding aangepast dient te worden om een besparing op kunstmest te kunnen realiseren.

Doormiddel van Logimest Mineraal berekent Logimest de optimale samenstellingvan de organische mest die als basisbemesting wordt gebruikt. Door de verschillen in samenstelling, prijsstelling en gewenste hoeveelheden mineralen te combineren wordt de gewenste fosfaat – stikstofverhouding zo goed mogelijk benaderd.

Voorbeelden fosfaat – stikstofverhouding:
– rundveedrijfmest (mc. 14)                    1,8 P2O5 en 4,2 N (en 5,8 K)       1-op-2,5
– varkensdrijfmest (mc. 50 en 46)         3,7 P2O5 en 6,5 N (en 5,8 K)       1-op-1,8
– NK Plus (mc. 41)                                    1,7 P2O5 en 6,8 N (en 6,8 K)       1-op-4,0 

Door een combinatie in uw mestopslag van bovenstaande producten bent u in staat om in 2013 uw gebruiksruimte optimaal te benutten.


Stel u heeft een mestopslag van 2150 ton en 115 hectare bouwland.

115 ha. x 65 kg. / ha. = 7475 kg. totale fosfaatruimte

Voorbeeld 1:

Aanvoer varkensdrijfmest (mc. 50 en 46)
7475 P2O5 / 3,7 P2O5 per ton = 2020 ton / 115 ha. = 17,6 m3 / ha.

17,5 m3 x 6,5 N = 114 kg. N / ha.

Voorbeeld 2:
Aanvoer varkensdrijfmest (mc. 50 en 46)      1400 ton x 3,7 P2O5 = 5180 P2O5
Aanvoer NK Plus (mc. 41)                                   550 ton x 2,3 P2O5 = 1265 P2O5
Aanvoer rundveedrijfmest (mc. 14)                   200 ton x 1,8 P2O5 =   360 P2O5

Totaal: 6805 P2O5

Gemiddeld zit er per ton in de mestopslag:
3,2 P2O5 en 6,7 N (en 6,3 K)                              1-op-2,1 (fosfaat – stikstofverhouding)

18,7 m3 x 6,7 N = 125 kg. N / ha.

daarnaast is er nog 670 P2O5 gebruiksruimte over (180 ton varkensmest).

Met Logimest Mineraal bent u in staat om meer kilogram stikstof én kali én tonnen drijfmest aan te voeren binnen uw gebruiksruimte. Kortom MEER DRIJFMEST, MINDER KUNSTMEST.