NK Plus is de benaming voor ons hoogwaardig bemestingsproduct. NK Plus, de dunne fractie van gescheiden mest, bevat per ton meer stikstof en kali ten opzichte van fosfaat dan gangbare dierlijke meststoffen. Het product heeft als doel de fosfaat- stikstofverhouding te vergroten van 1-op-2 naar minimaal 1-op-3,5.

In dit product bevindt zich volgens de laatste gemiddelde analyses per ton:

  • 1,5 fosfaat
  • 6,8 stikstof
  • 7,0 kali

Het droge stof gehalte zit op 5,1%

  • NK Plus geeft na de 1e gift minimaal dezelfde opbrengst als kunstmest
  • ook de stikstofopbrengst is gelijk of hoger
  • ook in vervolgsneden is nawerking zichtbaar

Veel landbouwbedrijven lopen met hun bouwplan vast op de huidige fosfaatnorm. Door te werken met een mengeling van NK Plus en varkensdrijfmest ontstaat er een mooie, werkbare meststof. De fosfaat gehalten in NK Plus zijn laag terwijl de stikstof- en kaligehalten juist hoog scoren. Een aanvulling met NK Plus creëert een totale bemesting dat inhoudt dat er per saldo meer ton per hectare aangewend kan worden. Kortom, NK Plus biedt voor veel boeren een uitkomst, mede omdat er per hectare minder kunstmest aangewend hoeft te worden.

Bent u geïnteresseerd in dit product, neem dan contact op met één van onze vertegenwoordigers voor een passend advies en actuele prijzen.

 

Meer informatie over NK Plus?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, dan kunt u hier een vraag stellen of direct contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk helpen.