Logimest rekent geen administratiekosten!

Het bedrijfsoverschot in hoeveelheid fosfaat die een veehouder (gedeeltelijk) moet laten verwerken, wordt de mestverwerkingsplicht genoemd. Het fosfaatoverschot wordt als volgt berekend: de mestproductie in kilogram fosfaat die uw dieren op uw bedrijf naar verwachting zullen produceren, vermindert met de fosfaatruimte op uw eigen landbouwgrond. De fosfaatproductie moet op dezelfde manier berekend worden als bij het stelsel van gebruiksnormen (forfaitair, stalbalans of BEX). Een deel van dit overschot moet u vervangend laten verwerken, afhankelijk van de regio waar u als veehouder onder valt.

De verwerkingspercentages voor het jaar 2019 zijn als volgt:
Regio Zuid:     59%
Regio Oost:     52%
Regio overig:  10%

Benieuwd onder welke regio u valt? Bekijk dat hier

De mestproductie wordt bepaald op 15 mei, middels gecombineerde opgave. Van deze totale fosfaatproductie trekt u de fosfaten af welke u op uw eigen bedrijf kunt plaatsen. Het aantal kilogram fosfaat wat u overhoudt, vermenigvuldigd u met het verwerkingspercentage passende bij uw regio.

rekenhulpRekenvoorbeeld:

Stel, u heeft een bedrijf in regio Oost met in 2019 een mestproductie van 6.000 kilogram fosfaat. U kunt 500 kilogram hiervan op uw eigen bedrijf plaatsen. Uw bedrijfsoverschot bedraagt dan 6.000 – 500 = 5.500 kilogram fosfaat waarvan u 2.860 kilogram (52% van 5.500 kilogram) verplicht moet laten verwerken. Dit kunt u regelen in de vorm van een Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO) of Drie Partijen Overeenkomst (DPO of 3PO).

Om aan uw mestverwerkingsplicht te voldoen kunt u bij Logimest een Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO) of een DriePartijen Overeenkomst (3PO’s) afsluiten.

  • VVO: Met een VVO draagt u uw verwerkingsplicht over aan een andere landbouwer. Deze andere landbouwer is verplicht de vooraf afgesproken hoeveelheden daadwerkelijk te laten verwerken. Kortom: De andere landbouwer heeft meer fosfaten verwerkt dan dat deze zelf nodig is om aan zijn eigen mestverwerkingsplicht te voldoen. Door het juiste aantal VVO’s aan te kopen voldoet u aan de mestverwerkingsplicht en bent u verder vrij uw mest af te zetten zoals u dat wenst.
  • 3PO: U gaat met onze partner Bio Verwerker Anerveen (BVA) en een exporteur een overeenkomst aan waardoor uw verwerkingsplicht wordt gewaarborgd. Logimest transporteert deze mest van uw bedrijf naar de BVA of faciliteert uw fosfaten op een andere wijze, de exporteur draagt zorg voor de daadwerkelijke verwerking.

Bent u geïnteresseerd in een VVO of 3PO? Neem dan contact op met één van onze vertegenwoordigers.

Meer informatie over Mestverwerking?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, dan kunt u hier een vraag stellen of direct contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk helpen.