Logimest rekent geen administratiekosten!

In de VVO worden verschillende regelingen rondom mestverwerking vastgelegd. Vooral op het gebied van mestoverschotten en de verwerking hiervan. Het bedrijfsoverschot, uitgedrukt in hoeveelheid fosfaat, wordt de mestverwerkingsplicht genoemd. Zo kan het mestoverschot op een goede manier verwerkt worden. Het fosfaatoverschot wordt als volgt berekend:

  • De mestproductie in kilogram fosfaat die uw dieren op uw bedrijf naar verwachting zullen produceren.
  • Vermindert met de fosfaatruimte op uw eigen landbouwgrond.

De fosfaatproductie moet op dezelfde manier berekend worden. Een deel van het overschot moet je vervangend laten verwerken, afhankelijk van de regio waar je als veehouder onder valt. De mestproductie wordt jaarlijks bepaald op of rond 15 mei, middels jouw gecombineerde opgave. Van deze totale fosfaatproductie trekt je de fosfaten af welke je op jouw eigen bedrijf kunt plaatsen. Het aantal kilogram fosfaat wat je overhoudt, vermenigvuldigt je met het verwerkingspercentage passende bij jouw regio.

Wij geven je graag een rekenvoorbeeld

Stel, je hebt een bedrijf in regio Oost, bijvoorbeeld in De Krim, met in 2019 een mestproductie van 6.000 kilogram fosfaat. Je kunt 500 kilogram hiervan op jouw eigen bedrijf plaatsen. Je bedrijfsoverschot bedraagt dan 6.000 – 500 = 5.500 kilogram fosfaat waarvan je 2.860 kilogram (52% van 5.500 kilogram) verplicht moet laten verwerken. Dit kun je regelen in de vorm van een Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO) of Drie Partijen Overeenkomst (DPO of 3PO).rekenhulp

Sluit een VVO voor je mestverwerking af

Om aan je plicht tot mestverwerking te voldoen kun je bij Logimest nabij Overijssel een Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO) of een DriePartijen Overeenkomst (3PO’s) afsluiten.

  • VVO: Met een VVO draagt je je verwerkingsplicht over aan een andere landbouwer. Deze andere landbouwer is verplicht de vooraf afgesproken hoeveelheden daadwerkelijk te laten verwerken. Kortom: De andere landbouwer heeft meer fosfaten verwerkt dan dat deze zelf nodig is om aan zijn eigen mestverwerkingsplicht te voldoen. Door het juiste aantal VVO’s aan te kopen voldoet je aan de plicht tot mestverwerking in omgeving Overijssel en ben je verder vrij jouw mest af te zetten zoals je dat wenst.
  • 3PO: Je gaat met onze partner Bio Verwerker Anerveen (BVA) en een exporteur een overeenkomst aan waardoor jouw verwerkingsplicht wordt gewaarborgd. Logimest transporteert deze mest van jouw bedrijf naar de BVA of faciliteert je fosfaten op een andere wijze, de exporteur draagt zorg voor de daadwerkelijke verwerking.

Interesse in een VVO voor uw mestverwerking in Overijssel? Neem dan contact met ons op

Ben je geïnteresseerd in een VVO of 3PO of een andere vorm van mestadministratie? Neem dan contact op met één van onze vertegenwoordigers in de omgeving van De Krim. Dit kan door te bellen naar (0575) 55 38 43 of door ons contactformulier in te vullen. Ook kun je e-mailen naar info@logimest.nl.

Meer informatie over Mestverwerking?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, dan kunt u hier een vraag stellen of direct contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk helpen.