Het bedrijfsoverschot is het verschil tussen de fosfaatproductie en de fosfaatplaatsingsruimte. De fosfaatproductie moet op dezelfde manier berekend worden als bij het stelsel van gebruiksnormen (forfaitair, stalbalans of BEX).  Verwerkingspercentages: …

Lees verder »