Mestverwerking 2016 – VVO’s en DPO’s

Sinds 2014 moeten veehouders met een mestoverschot op hun bedrijf verplicht een deel laten verwerken. Maar wat houdt dit precies voor uw bedrijf in?

Om aan uw mestverwerkingsplicht te voldoen kunt u bij Logimest een Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO) of een DriePartijen Overeenkomst (3PO’s) afsluiten.

  • VVO: Met een VVO draagt u uw verwerkingsplicht over aan een andere landbouwer. Deze andere landbouwer is verplicht de vooraf afgesproken hoeveelheden daadwerkelijk te laten verwerken. Kortom: De andere landbouwer heeft meer fosfaten verwerkt dan dat deze zelf nodig is om aan zijn eigen mestverwerkingsplicht te voldoen. Door het juiste aantal VVO’s aan te kopen voldoet u aan de mestverwerkingsplicht en bent u verder vrij uw mest af te zetten zoals u dat wenst.
  • 3PO: U gaat met onze partner Bio Verwerker Anerveen (BVA) en een exporteur een overeenkomst aan waardoor uw verwerkingsplicht wordt gewaarborgd. Logimest transporteert deze mest van uw bedrijf naar de BVA of faciliteert uw fosfaten op een andere wijze, de exporteur draagt zorg voor de daadwerkelijke verwerking.

Bent u geïnteresseerd in een VVO of 3PO? Neem dan contact op met één van onze vertegenwoordigers.