Hoofdzakelijk bemiddelt Logimest tussen leverancier en afnemer van dierlijke meststoffen. Logimest is sterk in een snelle én correcte distributie van verschillende meststoffen door vraag en aanbod efficiënt en praktisch aan elkaar te koppelen. Het bedrijf werkt volledig volgens huidige wet- en regelgeving.

Wij leveren:

 • Homogene varkensdrijfmest (onder andere vanuit onze eigen mestopslagen)
 • Homogene rundveedrijfmest
 • NK Plus
 • Fokzeugenmest
 • Kalvermest rosé
 • Vaste mest (verschillende soorten)
 • Compost
 • Spuiwater

Verder:

 • Mesttransport met weeginrichting en automatische bemonsteringinstallatie, allen voorzien van AGR-GPS
 • Levering aan kopakker / in mestopslag
 • Mestverwerking: VVO’s en 3PO’s
 • Mestadministratie
 • Mesttransport van ‘eigen mest,’ pendeldiensten
 • Snelle én correcte financiële afhandeling, mede door onze creditnota’s
 • Berekening mestruimte

Meer informatie over Mesthandel?

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, dan kunt u hier een vraag stellen of direct contact met ons opnemen. Wij zullen u zo snel mogelijk helpen.